Tag Archives: quyền sử dụng đất

Quyền của Người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo Luật đất đai sửa đổi

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, Người Việt Nam định cư ở...

Cấp GCN cho đất không có giấy tờ trước ngày 01/7/2014

Ngày 18/01/2024 vừa qua, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đất đai 2024,...

We are here to help you. Give us a call