Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hoá

Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa/dịch vụ của một cơ sở sản xuất/kinh doanh với hàng hóa/dịch vụ cùng loại của các cơ sở khác nhờ vào những dấu hiệu dễ nhận biết và có khả năng phân biệt cao giữa các sản phẩm, dịch vụ.

Dấu hiệu dùng để phân biệt đó phải nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ảnh ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc. Dấu hiệu nhìn thấy được có thể được bảo hộ là nhãn hiệu nếu dấu hiệu đó có khả năng phân biệt, không lừa dối người tiêu dùng, và không có khả năng xung đột với các quyền đã được xác lập sớm hơn của các đối tượng khác như nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, hoặc kiểu dáng công nghiệp của chủ thể khác.

BNSG Law tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành mọi thủ tục liên quan đến bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam các dịch vụ chính trong lĩnh vực này bao gồm:

  • Tiến hành các tra cứu liên quan đến nhãn hiệu hàng hoá;
  • Tư vấn về khả năng đăng ký nhãn hiệu hàng hoá;
  • Tư vấn về khả năng sử dụng nhãn hiệu hàng hoá;
  • Soạn thảo, nộp đơn cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hoá và nhãn hiệu tập thể;
  • Tiến hành các thủ tục phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hoá;
  • Quản lý hồ sơ nhãn hiệu hàng hoá cho doanh nghiệp (trademark portfolio);
  • Tư vấn và tiến hành các thủ tục gia hạn giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hoá;
  • Tư vấn và tiến hành các thủ tục ghi nhận, chuyển nhượng hoặc li-xăng nhãn hiệu hàng hoá đang được xét nghiệm hoặc đã được đăng ký;
  • Tư vấn chiến lược xây dựng, phát triển nhãn hiệu hàng hoá.
Về chúng tôi Liên hệ tư vấn