Tư vấn pháp luật thường xuyên

Trước đây, trong các công ty lớn của nhà nước hay các công ty nước ngoài tại Việt Nam thường có riêng một Ban pháp chế hay Phòng pháp luật hay chí ít là một Chuyên viên pháp lý để xem xét các vấn đề pháp lý hoặc liên quan đến pháp lý. Tuy nhiên, chi phí để duy trì một cơ cấu như vậy không phải là nhỏ chưa kể là chưa làm thỏa mãn hết các nhu cầu của doanh nghiệp. Vì trên thực tế một luật sư không thể biết được hết tất cả các lĩnh vực để có thể tư vấn cho doanh nghiệp, do vậy vẫn cần phải sử dụng hoặc hợp tác với một công ty luật nào đó. Ngoài ra để duy trì một phòng pháp chế như thế thì chi phí không nhỏ.

Khi ký hợp đồng tư vấn pháp luật thường xuyên doanh nghiệp không phải mất chi phí lương và chỗ làm việc cho một luật sư mà vẫn được sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý từ văn phòng luật sư. Hơn nữa, một văn phòng luật sư thường có nhiều luật sư, tham gia nhiều vụ việc, từ đó có thể cung cấp một dịch vụ hoàn hảo hơn.

Với việc xác định phương hướng hoạt động của công ty “BNSG Law – Hãng Luật của doanh nghiệp”BNSG Law là doanh nghiệp hoạt động tư vấn pháp luật chuyên sâu trong lĩnh vực doanh nghiệp khuyên các doanh nghiệp nên thực hiện phương châm “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Đó là việc các doanh nghiệp nên ký hợp đồng tư vấn thường xuyên với một Công ty luật để được tư vấn pháp luật thường xuyên trong hoạt động kinh doanh của mình, phòng ngừa những rủi ro, tổn thất trong hoạt động kinh doanh do doanh nghiệp “mù luật”, không hiểu luật đảm bảo được tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp

Về chúng tôi Liên hệ tư vấn