Văn bản pháp luật

NHỮNG NỖ LỰC CỦA LUẬT SƯ KHI THAM GIA BÀO CHỮA CHO CÁC BỊ CÁO TRONG VỤ ÁN THỦ ĐỨC HOUSE

Sau gần một tháng xét xử và nghị án, Chiều ngày 30/6/2023 Tòa án nhân...

Quyền lợi của người lao động khi xảy ra tai nạn động

Quyền lợi của người lao động khi xảy ra tai nạn lao động là gì?...

DANH DỰ ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU?

Pháp luật bảo vệ danh dự thông qua các quy định hiện hành như thế...

Một số quy định mới về việc chào bán trái phiếu doanh nghiệp thông qua Nghị định 08/2023/NĐ-CP

Ngày 05/3/2023 vừa qua, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ...

We are here to help you. Give us a call