Phần mềm, hệ thống giao dịch trái phiếu là gì? Các nhà đầu tư khi tham gia giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thì trường trong nước cần biết và lưu ý gì khi có hướng dẫn của Thông tư 30/2023/TT-BTC sau đây hãy cùng BNSG LAW tìm hiểu nhé.

Ngày 17/5/2023, bộ tài chính ban hành thông tư Thông tư 30/2023/TT-BTC về việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước và sẽ có hiệu lực vào ngày 1/7/2023. Việc ban hành thông tư này để áp ứng yêu cầu của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và Nghị định 65/2022/NĐ-CP cũng là khâu chuẩn bị cơ bản để triển khai phần mềm, hệ thống giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ giai đoạn 1, dự kiến sẽ vận hành chính thức vào tháng 7/2023.

  • Phần mềm, hệ thống giao dịch Trái phiếu là gì?

Là một phần mềm, hệ thống được xây dựng trên nền tảng Core I5, theo chuẩn dữ liệu FIX 4.4, là chuẩn dữ liệu quốc tế về giao dịch, truyền nhận dữ liệu tài chính. Hệ thống cho phép tích hợp nhiều thị trường, có khả năng giao dịch nhiều loại hàng hóa trên cùng một nền tảng.

BNSG Law
Chi tiết liên hệ: 0983305306

xem thêm:1 SỐ VẤN ĐỀ VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ QUAN ĐIỂM PHÁP LÝ CỦA LUẬT SƯ PHẠM HOÀI NAM – BNSG | Hãng Luật Bến Nghé Sài Gòn (bnsglaw.com)

  • Phương thức, thời gian giao dịch như thế nào?

Phương thức giao dịch do các bên tham gia giao dịch tự thỏa thuận, việc thống nhất các nội dung giao dịch được xác lập khi các bên tham gia giao dịch xác thực. Việc thực hiện các giao dịch trên hệ thống được xử lý trực tiếp bởi thành viên là các công ty chứng khoán. Hệ thống giao dịch sẽ tiếp nhận lệnh giao dịch từ công ty chứng khoán thông qua hệ thống nhập lệnh của Sở và hệ thống giao dịch trái phiếu riêng lẻ của công ty chứng khoán. Công ty chứng khoán thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư và phải đảm bảo nhà đầu tư đúng đối tượng giao dịch trái phiếu theo quy định. Thời gian giao dịch trên hệ thống được thực hiện từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: buổi sáng từ 9h – 11h, buổi chiều từ 13h – 15h.

BNSG Law
Chi tiết liên hệ: 0983305306

xem thêm: Quyền lợi của người lao động khi xảy ra tai nạn động – BNSG | Hãng Luật Bến Nghé Sài Gòn (bnsglaw.com)

  • Các lưu ý khi các nhà đầu tư tham đầu tư trái phiếu riêng lẻ trong nước.

Khi thực hiện đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước theo hướng dẫn tại Thông tư 30/2023/TT, các nhà đầu tư lưu ý khi mua trái phiếu phải thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 65/2022/NĐ-CP về việc ký văn bản xác nhận đã thực hiện các quy định và phải tự chịu trách nhiệm đối với quyết định của mình như:

Tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành; hiểu rõ điều kiện, điều khoản trái phiếu và các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành trước khi quyết định mua và giao dịch trái phiếu.

Hiểu rõ về các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư, giao dịch trái phiếu; hiểu rõ và đảm bảo tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật liên quan.

Tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch trái phiếu. Nhà nước không đảm bảo việc doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn và các quyền khác cho nhà đầu tư mua trái phiếu.

Trước khi mua trái phiếu (cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp), nhà đầu tư phải ký văn bản xác nhận đã thực hiện các quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản này và tự chịu trách nhiệm đối với quyết định mua trái phiếu của mình sau khi ký văn bản xác nhận này. Văn bản xác nhận thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này và phải được lưu trữ tại hồ sơ chào bán khi phát hành trái phiếu hoặc tại công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư thực hiện giao dịch trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Thực hiện giao dịch trái phiếu theo quy định tại Điều 16 Nghị định này; không được bán hoặc cùng góp vốn đầu tư trái phiếu với nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dưới mọi hình thức. Việc huy động vốn và mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và công ty quản lý quỹ thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Khi bán trái phiếu trên thị trường thứ cấp phải cung cấp đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành theo quy định tại Nghị định này cho nhà đầu tư mua trái phiếu.

Như vậy, khi tham gia đầu tư giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước trên hệ thống giao dịch trái phiếu, doanh nghiệp cần lưu ý về việc thực hiện đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu phải thực hiện đúng theo hướng dấn tại Thông tư 30/2023/TT-BTC và thực hiện theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và Nghị định 65/2022/NĐ-CP.

BNSG BNSG Law
Chi tiết liên hệ: 0983305306

Liên hệ với BNSG LAW để được tư vấn miễn phí.

Trên đây là những chia sẻ của đội ngũ Luật sự chuyên nghiệp về lĩnh vực dân sự tại BNSG LAW. Cảm ơn bạn đọc đã theo dõi bài viết nếu có câu hỏi, thắc mắc cần được giải đáp xin hãy liên hệ theo số hotline: 0983.305.306 hoặc email: info@bnsglaw.com để được tư vấn miễn phí. Đội ngũ Luật sư của BNSG LAW sẽ liên hệ lại với bạn và cung cấp thêm thông tin chi tiết trong thời gian sớm nhất, chính xác nhất.

Tin liên quan: https://legalzone.vn/van-ban-phap-luat/thong-tu-30-2023-tt-btc-cua-bo-tai-chinh-huong-dan-viec-dang-ky-luu-ky-thuc-hien-quyen-chuyen-quyen-so-huu-thanh-toan-giao-dich-va-to-chuc-thi-truong-giao-dich-trai-phieu-doanh-nghiep-chao-ban-rie/

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

We are here to help you. Give us a call